Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. Op alle reserveringen en diensten tussen Mijn Pretecho, kvk nummer: 89307437 en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel bindend indien ze schriftelijk tussen Mijn Pretecho en haar cliënt zijn overeengekomen.

2. Afspraak maken

2.1 Een afspraak maken kan online via de website van Mijn Pretecho. Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging met daarbij de Algemene Voorwaarden. Cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, zodat deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Mijn Pretecho. De afspraak voor een echo is definitief op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt.

2.2 Mijn Pretecho is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de medewerker, privéomstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur. De nieuw in te plannen afspraak wordt in overleg op korte termijn ingepland.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien. De pretecho is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt niet gezocht of gekeken naar afwijkingen, maar mocht de echoscopiste het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopiste zich het recht de cliënt in te lichten. Wanneer de cliënt dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënt kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. In overleg met de client wordt de behandelend verloskundige of arts ingelicht over de bevindingen bij de echo.

3.2 Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Mijn Pretecho en/of onze medewerker kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.

4. Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Mijn Pretecho werkt volgens het ALARA principe (As Low As Reasonibly Achievible). Elke blootstelling dient zo laag als redelijkerwijze mogelijk te worden gehouden. Echter  kan de cliënt hier geen rechten aan ontlenen.

Mijn Pretecho is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5. Geslachtsbepaling

Vanaf 16 weken is het mogelijk om bij Mijn Pretecho een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie.

Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Mijn Pretecho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6. Inspanningsverplichting

Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd. 

Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het ongeboren kindje en de lichaamsbouw van de moeder. Mijn Pretecho kan daarom geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal.

7. Betaling

7.1 Betaling geschiedt vooraf middels Ideal online of middels contactloze pinbetaling direct na de pretecho. Eventueel kan de cliënt ook gepast contant betalen direct na de pretecho. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Mijn Pretecho het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden. 

7.2 Een echo van Mijn Pretecho wordt op niet-medische gronden verricht. Deze zal dan ook niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden. De kosten voor een pretecho zijn voor eigen rekening van de cliënt of in het geval van een cadeaubon, voor degene die de cadeaubon betaald heeft.

7.3 De tarieven kunnen op elk moment worden aangepast.

8. Annuleren

Annulering door de cliënt dient tenminste 48 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij annulering binnen 48 voor aanvang behoudt Mijn Pretecho zich het recht voor geen restitutie te verlenen.

9. Privacy

9.1 Mijn Pretecho verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens het maken van een echo ter kennis komt.

9.2 Alle data die vergaard worden met het maken van de pretecho zijn eigendom van Mijn Pretecho. De data wordt na 2 maanden verwijderd van het echoapparaat, daarna is het ook niet meer mogelijk voor de cliënt om het beeldmateriaal op te vragen bij vermissing van het eigen beeldmateriaal.

9.3 Voor het maken van online afspraken gebruikt Mijn Pretecho het reserveringssysteem van Onlineafspraken.nl. Alle data die de cliënt hiervoor moet invullen zal ieder half jaar verwijderd worden van dit platform.

10. Auteursrecht

Mijn Pretecho heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van verkregen beeldmateriaal voor promotiedoeleinden, tenzij de cliënt nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. 

Mijn Pretecho zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken. Tenzij de cliënt toestemming geeft om het beeldmateriaal te delen voor promotiedoeleinden en namen genoemd mogen worden.

 

11. Google Analytics

11.1 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

11.2 Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.